Privacy Verklaring.

Persoonsgegevens.


Best Nails & Beauty respecteert de privacy van haar bezoekers. Best Nails & Beauty verzamelt of beheert geen persoonlijke gegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons zijn verstrekt. Voor sommige onderdelen van onze website is nodig te registreren dan wel geregistreerd te zijn. De gegevens die Best Nails & Beauty bij registratie worden verwerkt zijn minimaal voornaam, achternaam en e-mailadres. De overige gegevens zijn optioneel. Best Nails & Beauty draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt hebt. Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden voor zover hier geen wettelijke verplichting voor is.

Bezoekersgegevens.

Best Nails & Beauty houdt algemene bezoekers gegevens bij op basis van haar eigen log files. De informatie in het log file omvat e-mailadres, IP-adres, browser, het tijdstip van bezoek en welke pagina`s je bezocht hebt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren.

Inzage, correctie en verwijdering.

Na een schriftelijk verzoek heb je de mogelijkheid om je persoonlijke gegeven in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of in zijn geheel uit de database te laten verwijderen.

Aanpassen privacy verklaring.

Best Nails & Beauty behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Cookies.

Best Nails & Beauty maakt gebruik van functionele cookies. De functionele cookie op Best Nails & Beauty zorgen er voor dat je ingelogd kunt blijven en dat je voorkeuren wordt opgeslagen.